Lista dłużników BIK

Przy nieterminowych spłatach kredytów lub innych produktów bankowych, informacje takie trafiają do Biura Informacji Kredytowej. Są one raportowane na bieżąco. Można mieć zatem pewność, że przy opóźnieniach w spłacie kredytów taka informacja znajdzie się w BIK.

Lista dłużników BIK możliwa jest do sprawdzenia poprzez pobranie raportu BIK. Raport można pobrać z oficjalnej strony Biura Informacji Kredytowej lub poprzez bankowość elektroniczną m.in. banku PKO BP oraz ING Bank Śląski.

Warto mieć na uwadze, że informacje o opóźnieniach w spłacie produktów finansowych są przetwarzane przez 5 lat od momentu uregulowanie zobowiązania. Może mieć to istotny wpływ przy ubieganiu się o kolejny kredyt. Trzeba również zaznaczyć, że do BIK trafia każda informacja na temat spłaty zobowiązań finansowych. Trafiają tam również informacje o terminowej spłacie kredytów. Takie informacje wpływają oczywiście pozytywnie na historię oraz zdolność kredytową klienta.

Oprócz listy dłużników BIK w raporcie znajdują się również informacje o ocenie punktowej klienta, złożonych wnioskach o kredyt czy o statusie danego zobowiązania kredytowego.

Lista dłużników BIK zawiera wszystkie podmioty, w których występowały zaległości w spłacie kredytów, pożyczek, kart kredytowych oraz innych produktów finansowych. Przy opóźnieniach w spłacie przekraczających 30 dni informacja taka będzie widniała w raporcie na czerwono. Taki wpis zablokuje zdolność kredytową klienta oraz jednocześnie obniży ocenę punktową. W takim przypadku jedyną opcją przywrócenia zdolności kredytowej jest usunięcie negatywnego wpisu.

Lista dłużników BIK może składać się z banków, skoków oraz firm pożyczkowych. W przypadku przedsiębiorców lista dłużników BIK może być uzupełniona o firmy leasingowe, faktoringi itp.

Nowa lista dłużników BIK

Samo pobranie raportu jest bardzo łatwe. Dla posiadaczy kont osobistych m.in. w PKO BP lub ING Bank Śląski, banki te umożliwiają pobranie takiego raportu bezpośrednio przez ich bank. Jeśli nie posiadamy bankowości elektronicznej w tych bankach, należy zarejestrować konto na oficjalnej stronie Biura Informacji Kredytowej. Po rejestracji oraz prawidłowej weryfikacji konta, pojawia się możliwość wygenerowania raportu. Procedura jest szybka i przejrzysta, można ją przeprowadzić w pełni online. Wygenerowanie raportu BIK, oznacza zdobycie wiedzy, w jaki sposób bank oceni wiarygodność finansową klienta.

Danymi zawartymi w raporcie posiłkują się analitycy bankowi przy ocenie zdolności kredytowej klienta. Oprócz listy dłużników BIK, istotną kwestią dla analityków jest ocena punktowa tzw. scoring. Im klient spłaca regularnie swoje wszystkie zobowiązania na czas ocena punktowa jest wysoka. W przypadku nieterminowej spłaty kredytów, ocena punktowa będzie na niskim poziomie. Może mieć to wpływ na gorsze warunki kredytowania lub może całkowicie zablokować zdolność kredytową.

Na ocenę punktową ma również wpływ m.in. status zobowiązania, ilość złożonych zapytań kredytowych, ilość produktów bankowych. Ocena punktowa jest nalicza gdy spłaca się kredyt lub inny produkt bankowy przez co najmniej 6 miesięcy. Do naliczania scoringu nie są uwzględniane kredyty i pożyczki z firm pożyczkowych. Samo uregulowanie zobowiązania nie wystarczy, żeby zniknąć z rejestru BIK. Przy opóźnieniach przekraczających 30 dni, informacja taka może być przetwarzana w rejestrze nawet przez okres 5 lat od momentu uregulowania zobowiązania. Żeby zniknąć z listy dłużników BIK należy najpierw spłacić swoje zobowiązania, a następnie podjąć działania prawne bezpośrednio z konkretnym bankiem lub firmą, w której występowały opóźnienia w spłacie kredytu.

Profesjonalną pomoc prawną w tym zakresie zapewnia nasza kancelaria. Zajmujemy się kwestiami prawnymi od początku do końca. Zaczynając od analizy raportu BIK poprzez działania prawne, aż do skutecznego usunięcia negatywnych wpisów. Działamy kompleksowo i skutecznie.