Bank odmówił Ci udzielenia kredytu?

Pomoc w usuwaniu negatywnej historii z BIK oraz z Bankowego Rejestru.

  • szybkie i skuteczne działanie
  • indywidualne podejście do klienta (sprawy)
  • sprawy prowadzone przez adwokatów, radców prawnych, prawników
  • sukces oparty na doświadczeniu
  • bezpieczeństwo powierzonych danych

ZGŁOSZENIE SKUTECZNEGO WYCZYSZCZENIA BIK

Dziękujemy za wysłanie formularza.
Wyrażam zgodę na:

Twoje dane są z nami bezpieczne.

Co należy zrobić, aby odzyskać wiarygodność finansową?

KROK 1 Skontaktuj się z nami

Zadzwoń lub wypełnij formularz. Nasz doradzca udzieli Ci wszystkich niezbędnych informacji związanych z przywracaniem zdolności kredytowej.

KROK 2 Prześlij nam aktualny raport z BIK

Po weryfikacji nadesłanego dokumentu, skontaktujemy się w celu przedstawienia szczegółow związanych z usunięciem negatywnej historii kredytowej. Poinformujemy, jakie szanse są na wykonanie usługi, jak długo taka sprawa będzie trwała oraz jaki będzie całkowity koszt.

KROK 3 Proces przywracania zdolności kredytowej

Sprawy związane z usuwaniem negatywnej historii kredytowej w naszej Kancelarii prowadzą zawody zaufania publicznego (adwokaci, radcy prawni, prawnicy). Po zakończonej sprawie, odzyskasz wiarygodnośc finansową

Dlaczego my?

Co dla Ciebie zrobimy?

Kancelaria Prawna to zespół skutecznych oraz doświadczonych adwokatów, radców prawnych oraz prawników którzy specjalizują się w sprawach bankowych. Nasze doświadczenie zbudowane jest na tysiącach prowadzonych spraw przeciwko bankom oraz skok-om. Sądzimy, że jedynie wąska specjalizacja gwarantuje zdobycie unikalnej wiedzy z danego zakresu.

Jak możemy Ci pomóc?

Kredyty w obecnych czasach cieszą się wysoką popularnością. Banki chętnie ich udzielają. Jednak przy decyzji kredytowej, każdy analityk finansowy sprawdza historię kredytową klienta. Jeśli klient w przeszłości spłacał swoje zobowiązania z opóźnieniem, może mu to uniemożliwić wzięcie nowego kredytu i zablokować zdolność kredytową na kilka lat. Nasza kancelaria zajmuje się usuwaniem negatywnych wpisów dzięki czemu przywracana jest zdolność kredytowa. Cała historia kredytowa zawarta jest w raporcie z Biura Informacji Kredytowej. Osoba zainteresowana ofertą czyszczenia BIK-u, musi nam taki raport przesłać. Następnie nasz zespół specjalistów zrobi analizę raportu pod kątem odzyskania zdolności kredytowej. W możliwie jak najszybszym terminie, nasi specjalisći skontaktują się z klientem w celu omówienia raportu oraz zaproponują działania mające na celu usunięcie negatywnej historii kredytowej. Przywracaniem zdolności kredytowej w naszej kancelarii zajmują się doświadczeni prawnicy oraz adwokaci czyli zawody zaufania publicznego. Prowadzimy sprawy z bankami, skokami oraz firmami pożyczkowymi tzw. "chwilówkami". Nasi pracownicy mogą pochwalić się wysoką skutecznością prowadzonych spraw.

Dlaczego widnieję w BIK?

W momencie, w którym składamy zapytanie o kredyt, analitycy bankowi w pierwszej kolejności weryfijkują naszą historię kredytową, sprawdzając czy terminowo spłacaliśmy zobowiązania. Jeśli spłaty były uiszczane zgodnie z harmonogramem, widnieć będą pozytywne wpisy, jeżeli wyrazimy zgodę na przetwarzanie danych. Inaczej sprawa wygląda w sytuacji, w której nieterminowo dokonywaliśmy spłaty rat. Dany wpis zaraportowany zostanie przez wierzyciela jako negatywny oraz przetwarzany będzie bez naszej zgody przez kolejnych 5 lat od dnia całkowitej spłaty zobowiązania, jeśli opóźnienie w płatności przekroczyło ponad 60 dni, po czym minęło 30 dni od momentu, w którym otrzymało się informację o zamiarze przetwarzania danych związanych z danym kredytem. Nasza kancelaria od wielu lat skutecznie pomaga Klientom w rozwiązaniu takich sytuacji, umożliwiając im szybsze uzyskanie wymarzonego kredytu.

Najczęściej zadawane pytania:

Ile kosztuje wykreślenie z BIKu?

Koszt wykreślenia z BIK-u jest indywidualny. Wiąże się to z tym, że jest to usługa prawna polegająca na działaniu z konkretnymi podmiotami, które umieściły wpisy w rejestrze. Koszt usługi jest zależny od kilku czynników. Wpływ na to mają między innymi: ilość wpisów do usunięcia, ilość dni opóźnień w spłacie kredytów, status wpisu czy dany podmiot. Sposób działania oraz nakład pracy prawników będzie się różnił, gdy do usunięcia jest kilka czy kilkanaście negatywnych wpisów, na których było kilkaset dni opóźnień w porównaniu do jednego wpisu o niewielkich opóźnieniach w spłacie. W związku z tym, będzie się również różnił koszt takiej usługi. Dodatkowo na cenę wykreślenia z BIK-u wpływa to, czy chcemy usunąć negatywny wpis, czy zapytanie kredytowe oraz czy te informacje pochodzą z banków, skoków lub sektora pozabankowego. Żeby móc określić koszt usunięcia negatywnej historii kredytowej niezbędny jest do tego raport BIK. W raporcie widnieją wszystkie niezbędne informacje potrzebne do skutecznego usunięcia negatywnych wpisów oraz określenia związanych z tym kosztów.

Ile się czeka na wyczyszcznie BIKu?

Czas trwania wyczyszczenia BIK-u jest zależny od stopnia skomplikowania konkretnej sprawy. Składa się na to między innymi, ilość dni opóźnień w spłacie produktów bankowych, status zobowiązania czy konkretny podmiot. Usuwanie negatywnej historii kredytowej polega na działaniu prawnym z konkretnym bankiem, skokiem czy firmą pożyczkową, która umieściła wpis w rejestrze. Każdy taki podmiot ma jednak różne procedury wewnętrzne, co wpływa także na różny czas czyszczenia negatywnej historii kredytowej. Czasami czynności prawne obejmują swym zakresem działania z organami nadzorczymi, co również ma wpływ na czas usunięcia danych w rejestrze BIK. Wiele spraw udaje się jednak załatwić w terminie około 30 dni. Jeśli czyszczenie BIK-u dotyczy sektora pozabankowego czas ten może potrwać jeszcze krócej. Do określenia czasu trwania usunięcia negatywnej historii kredytowej, niezbędny jest raport BIK. Po przeanalizowaniu raportu, nasi specjaliści określą czas trwania takiego procesu.

Jak wygląda czyszczenie BIK?

Czyszczenie BIK jest usługą prawną polegającą na usunięciu negatywnych informacji z rejestru Biura Informacji Kredytowej. Działania prawne polegają na bezpośrednim działaniu z podmiotem, który umieścił wpis w rejestrze. Podmiotami, które umieszczają wpisy w Biurze Informacji Kredytowej są banki, skoki oraz firmy pożyczkowe. W niektórych przypadkach konieczne jest działanie z organami nadzorującymi jak chociażby z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Sposób działań prawnych zależny jest od danej sprawy. Dlatego w pierwszej kolejności do rzetelnego zapoznania się ze sprawą, niezbędny jest raport BIK. Na podstawie raportu BIK, nasi prawnicy będą wiedzieli jak skutecznie pomóc z usunięciem negatywnej historii kredytowej. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w prowadzenia spraw w zakresie prawa bankowego mogą zagwarantować rzetelność oraz profesjonalizm. Z technicznego punktu widzenia czyszczenie BIK polega na przesunięciu negatywnych wpisów z sekcji aktywnej do sekcji statystycznej, niewidocznej dla analityków bankowych. W sekcji aktywnej znajdują się zobowiązania, które są w trakcie spłaty oraz te od których spłaty nie minął jeszcze 5-letni okres. W sekcji statystycznej wpisy przetwarzane są jedynie w celach statystycznych, nie są widoczne przez banki oraz nie są brane pod uwagę przy ocenie zdolności kredytowej.

Co daje czyszczenie BIK?

Czyszczenie BIK daje wiele korzyści. Główną korzyścią jest odblokowanie zdolności kredytowej. Biuro Informacji Kredytowej przetwarza informacje na temat zobowiązań kredytowych. Przy opóźnieniach w spłacie kredytu, informacja ta może być przetwarzana w rejestrze przez 5 lat od momentu uregulowania zobowiązania kredytowego. W większości przypadków, uniemożliwi to możliwość kredytowania w tym okresie. Dzięki usłudze czyszczenie BIK nie trzeba czekać aż tak długiego okresu na ponowną możliwość wzięcia kredytu. Pomaga to wielu osobom, którym zależy na kredytowaniu. Dzięki temu mogą się cieszyć stabilnością oraz wiarygodnością finansową. Kolejną korzyścią płynącą z czyszczenia BIK jest podniesienie oceny punktowej. Na ocenę punktową, mają wpływ nie tylko wpisy dotyczące zobowiązań kredytowych ale również złożone zapytania kredytowe. Usunięcie negatywnych wpisów oraz zapytań kredytowych podnosi ocenę punktową, co ma bezpośredni wpływ na wiarygodność finansową klienta. Im wyższa ocena punktowa tym klient postrzegany jest przez bank jako bardziej wiarygodny i rzetelny. W takim przypadku klient, może liczyć na lepsze warunki kredytu lub pożyczki.

Jak napisać wniosek o wykreślenie z BIK?

Skuteczny wniosek o wykreślenie z BIK powinien być podparty odpowiednią wiedzą prawną. Każda sytuacja jest inna, więc nie ma jednolitego sposobu na napisanie skutecznego wniosku o wykreślenie z BIK. Potrzeba do tego znajomości prawa bankowego oraz wieloletniego doświadczenia. W pierwszej kolejności należy przeanalizować daną sytuację na podstawie raportu BIK i określić możliwości działań prawnych. Warto również zaznaczyć, że często nie wystarczy napisanie samego wniosku, żeby wykreślić wpis z BIK. Niejednokrotnie należy podjąć również inne działania prawne do skutecznego usunięcia negatywnej historii kredytowej. Dlatego warto skorzystać z profesjonalnej pomocy prawnej w tym zakresie. Nasi prawnicy dzięki wieloletniemu doświadczeniu w prawie bankowym pomagają w skutecznym wykreśleniu z BIK.

Jak wycofać zgody BIK?

Na początek warto zaznaczyć, że w wielu przypadkach samo wycofanie zgody BIK nie będzie jednoznaczne z usunięciem wpisu z rejestru Biura Informacji Kredytowej. Jeśli na zobowiązaniach kredytowych były opóźnienia w spłacie kredytów, bank pomimo wycofania zgody może przetwarzać dalej takie informacje w rejestrze. Wycofanie zgody BIK poskutkuje usunięciem wpisu z rejestru w przypadku kiedy na zobowiązaniach kredytowych nie było zaległości w spłacie. Wtedy należy skontaktować się bezpośrednio z bankiem, skokiem lub firmą pożyczkową, w której mieliśmy zobowiązanie kredytowe i odwołać zgodę BIK. Jeśli jednak na zobowiązaniach kredytowych występowały zaległości w spłacie, w większości przypadków, oprócz wycofania zgody BIK należy podjąć działania prawne w celu skutecznego usunięcia wpisów z rejestru.

Jak zmusić bank do wykreślenia z BIK?

Sposób działania z bankiem zależy od danej sytuacji. Inaczej wygląda proces wykreślenia z BIK przy drobnych opóźnieniach w spłacie, a inaczej w przypadku gdy opóźnienia były tak duże, że sprawa została przekazana do firmy windykacyjnej czy komornika. Podkreślić należy jednak, że nawet w przypadku spłaty zobowiązania kredytowego przez komornika czy firmę windykacyjną, istnieje możliwość usunięcia z BIK. Warto mieć również na uwadze, że każdy bank ma swoją politykę wewnętrzną i własne procedury. Dlatego odpowiednia metoda działania zależy również od banku, w którym występowało zobowiązanie kredytowe. Innymi czynnikami wpływającymi na sposób działania z bankiem są między innymi: ilość dni opóźnień kredytu, status wpisu czy rodzaj produktu bankowego. Żeby zmusić bank do wykreślenia z BIK, zdarza się również, że trzeba działać z organami nadzorującymi między innymi Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W większości przypadków do usunięcia negatywnej historii kredytowej niezbędna jest wiedza prawna z zakresu prawa bankowego oraz doświadczenie pozwalające na skuteczne działanie i zmuszenie banku do wykreślenia z BIK.

Jak długo trzeba czekać na wypisanie z BIK?

Biuro Informacji Kredytowej ma do 7 dni na zaktualizowanie informacji w rejestrze. Najpierw jednak informacja o wykreśleniu musi zostać przekazana do Biura Informacji Kredytowej przez bank. Czas działania z bankiem w zakresie wypisania z BIK jest zależny od danej sytuacji i od konkretnego banku. Ma na to wpływ między innymi ilość dni opóźnień w spłacie zobowiązania, status wpisu czy rodzaj produktu bankowego. Każdy bank ma własne procedury, dlatego czas działania w zakresie usunięcia wpisów z BIK, może się również różnić w zależności od konkretnego banku. Występują także bardziej złożone sprawy gdzie czynności prawne wykraczają poza bezpośrednie działania z bankami. Wtedy czas wypisania z BIK również będzie się różnił. Wiele spraw udaje się załatwić w około 30 dni. Jednak jest to kwestia indywidualna, którą można określić dopiero na etapie analizy raportu BIK.

Co widzę banki raporcie BIK?

Banki w raporcie BIK widzą wiele informacji pozwalających na określenie wiarygodności finansowej potencjalnego klienta. Przede wszystkim widzą sekcję aktywną, w której znajdują się wszystkie zobowiązania kredytowe w trakcie spłaty oraz zobowiązania od których spłaty nie minął jeszcze okres 5 lat. W raporcie znajdują się wpisy dotyczące produktów kredytowych na których występowały bądz występują opóźnienia w spłacie, jak i również wpisy dotyczące zobowiązań regulowanych terminowo. W raporcie przetwarzane są dokładne informacje o ilości dni opóźnień, czasie występowania zaległości czy sposobie uregulowania należności. Banki widzą również czy klient miał zobowiązania w sektorze pozabankowym w tzw. chwilówkach. Dodatkowo każde złożone zapytanie kredytowe jest przetwarzane przez określony czas w rejestrze i jest także widoczne przez banki. Wszystkie te informacje mają wpływ na ocenę punktową, która jest również widoczna przez analityków bankowych i ma istotny wpływ na wiarygodności klienta w oczach banku.

Jak sprawdzić BIK online?

Najłatwiej BIK online sprawdzić bezpośrednio na oficjalnej stronie internetowej Biura Informacji Kredytowej – www.bik.pl. W tym celu należy wygenerować raport BIK. Żeby to zrobić należy wejść na oficjalną stronę Biura Informacji Kredytowej, założyć konto oraz potwierdzić swoją tożsamość. Wtedy będziemy mogli wygenerować raport BIK w formie elektronicznej, który będzie zawierał całą historię kredytową. Jednorazowy raport BIK kosztuje 39 zł. Sprawdzenie BIK online jest bardzo intuicyjne i nie jest skomplikowane. Jednak w razie problemów z wygenerowaniem raportu, możemy skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta BIK, która pomoże z pobraniem raportu. BIK online można również sprawdzić poprzez wygenerowanie raportu bezpośrednio w serwisie bankowym PKO BP lub ING Bank Śląski, jeśli jesteśmy klientami tych banków.

Jak wyczyścić BIK?

Czyszczenie raportu bik, czyli Biura Informacji Kredytowej, jest istotnym krokiem w dbaniu o swoje finanse i zdolność kredytową. Aby wyczyścić swój raport bik, należy przede wszystkim zebrać wszystkie niezbędne dokumenty finansowe, takie jak umowy kredytowe, rachunki bankowe i inne informacje dotyczące zobowiązań finansowych. Następnie dokładnie przejrzyj raport bik, sprawdzając czy nie ma w nim błędów lub nieścisłości, takich jak nieuzasadnione zaległości w spłacie kredytów czy błędne informacje dotyczące historii kredytowej. W przypadku wykrycia jakichkolwiek nieprawidłowości, skontaktuj się z Biurem Informacji Kredytowej w celu ich sprostowania. Regularne monitorowanie i czyszczenie raportu bik pomaga utrzymać klarowność i dokładność swojego finansowego profilu, co z kolei może wpłynąć pozytywnie na zdolność kredytową oraz możliwość uzyskania korzystnych warunków finansowych w przyszłości.