Jak działa czyszczenie BIK?

Czyszczenie BIK polega na działaniu prawnym w zakresie usunięcia negatywnych informacji znajdujących się w rejestrze Biura Informacji Kredytowej. Żeby dokładnie wytłumaczyć jak działa czyszczenie BIK , należy zacząć od wyjaśnienia czym zajmuje się Biuro Informacji Kredytowej i jakie informacje są tam przetwarzane.

Biuro Informacji Kredytowej jest instytucją, która ma za zadanie gromadzić oraz przetwarzać informacje o kredytobiorcach. Zostało powołane przez związek banków polskich w celu wymiany danych przez banki, co znacznie ułatwiło przepływ informacji o kredytobiorcach. Dzięki temu instytucje finansowe zaczęły mieć dostęp do informacji o wszystkich zobowiązaniach finansowych klienta. Umożliwiło to bankom ocenienie rzetelności oraz wiarygodności finansowej potencjalnego klienta. Warto zaznaczyć, że obecnie w rejestrze Biura Informacji Kredytowej przetwarzane są nie tylko dane dotyczące zobowiązań kredytowych pochodzących z banków, ale również dane dotyczące zobowiązań zaciągniętych w skokach czy firmach pożyczkowych. Daje to pełen pogląd na zobowiązania kredytowe.

Przed przejściem do meritum jak działa czyszczenie BIK warto również objaśnić jakie dokładnie dane przetwarzane są w BIK.

W rejestrze gromadzone są wszystkie zobowiązania kredytowe, które są w trakcie spłaty oraz zobowiązania od których spłaty nie minął jeszcze okres 5 lat. Przetwarzane są tam informacje dotyczące kredytów, pożyczek, kart kredytowych spłacanych na czas jak i również tych zobowiązań gdzie występowały opóźnienia w spłacie. Podawana jest dokładna liczba dni opóźnień,czas w którym one występowały oraz sposób ich uregulowania. Jeśli kredyt jest już spłacony, ale był on spłacany nieterminowo, informacja taka może być przetwarzana w rejestrze przez 5 lat od spłaty tego zobowiązania. Przy staraniu się o kolejny kredyt, analityk bankowy sprawdzając historię kredytową klienta, przez taką informację, może ocenić klienta jako mało rzetelnego i wiarygodnego finansowo. W konsekwencji doprowadzi to do decyzji odmownej i nieudzielenia kredytu. W takim przypadku zdolność kredytowa będzie zablokowane przez okres 5 lat od spłaty kredytu, na którym występowały zaległości w spłacie. Wtedy jedyną opcją na odblokowanie zdolności kredytowej jest wyczyszczenie BIK. W rejestrze przetwarzane są również informacje na temat złożonych zapytań kredytowych. Informacje na temat złożonego zapytania kredytowego obejmuje datę złożenia wniosku, bank w którym staraliśmy się kredytowanie, produkt bankowy oraz kwotę. Warto podkreślić, że zbyt duża złożona ilość wniosków kredytowych w zbyt krótkim odstępie czasu również zablokuje zdolność kredytową. Wtedy również, żeby odblokować zdolność kredytową należy wyczyścić zapytania kredytowe. Jak działa czyszczenie BIK wyjaśnimy w kolejnym akapicie.

Jak działa czyszczenie BIK z kancelarią prawną?

W pierwszej kolejności do skutecznego wyczyszczenia BIK potrzebny jest raport BIK. W raporcie widnieją wszystkie niezbędne informacje, które pozwolą naszym specjalistom określić co blokuje zdolność kredytową klienta oraz określić jakie kroki należy podjąć w celu usunięcia negatywnej historii kredytowej. Raport można pobrać z oficjalnej strony Biura Informacji Kredytowej lub za pośrednictwem bankowości internetowej banków PKO BP i ING Bank Śląski. Czyszczenie BIK polega na działaniu prawnym bezpośrednio z podmiotem, który umieścił wpis w rejestrze. Metoda działania z bankiem zależna jest od danej sytuacji. Inne czynności prawne będą zastosowane w przypadku kilkudniowych opóźnień, a inne gdy zobowiązanie nie było spłacane przez kilkadziesiąt czy kilkaset dni.

Dlatego tak ważna jest profesjonalna i rzetelna analiza raportu BIK.

Innymi czynnikami wpływającymi na sposób działań prawnych są również status wpisy, rodzaj produktu bankowego czy konkretny bank. Każdy bank ma własne procedury, dlatego sposób działań prawnych uzależniony jest również od banku, w którym występowało zobowiązanie kredytowe. Zdarza się również, że działania prawne wychodzą poza bezpośrednie czynności prowadzone z bankami i obejmują swym działaniem czynności prawne prowadzone z organami nadzorującymi takimi jak Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Sposób czyszczenia BIK jest kwestią indywidualną i zależy od wielu czynników.
Z technicznego punktu widzenia czyszczenie BIK polega na przesunięciu negatywnych wpisów z sekcji aktywnej, która jest widoczna dla banków do sekcji statystycznej, której banki nie widzą i która nie ma wpływu na ocenę zdolności kredytowej. W sekcji aktywnej znajdują się wszystkie zobowiązania w trakcie spłaty oraz wpisy dotyczące zobowiązań od których spłaty nie minął jeszcze okres 5 lat. W sekcji statystycznej jak sama nazwa wskazuje, znajdują się jedynie informacje do stosowania metod statystycznych. Wpisy w tej sekcji nie są widoczne przez banki i nie są brane pod uwagę przy ocenie zdolności kredytowej. Po przesunięciu negatywnych wpisów do sekcji statystycznej kredytobiorca odzyskuje zdolność kredytową.

Do usunięcia negatywnej historii kredytowej w większości przypadków niezbędna jest jednak odpowiednia wiedza prawna oraz doświadczenie. Wymaga to znajomości prawa bankowego. Nasi prawnicy dzięki wieloletniemu doświadczeniu w pomaganiu usuwania negatywnej historii kredytowej, mogą pochwalić się wysoką skutecznością prowadzonych spraw.

Dlaczego czyszczenie bik-u jest skuteczne?

Czyszczenie BIK może odnosić się do usunięcia informacji o spłacanych kredytach jak i również informacji o złożonych wnioskach kredytowych. Skuteczne czyszczenie BIK w przypadku opóźnień w spłatach kredytów oznacza przesunięcie negatywnych wpisów z sekcji aktywnej do sekcji statystycznej, która jest niewidoczna dla banków. Wpisy w sekcji statystycznej nie są brane pod uwagę przy ocenie zdolności kredytowej. Nie są one widoczne dla banków. W konsekwencji prowadzi to do odblokowania zdolności kredytowej oraz podniesienia oceny punktowej. Dlatego sam proces czyszczenia BIK jest skuteczny. Daje to wymierne korzyści. Oczywiście takie działania muszą być przeprowadzone w sposób profesjonalny. W większości wymaga to odpowiedniej wiedzy prawnej i doświadczenia. Warto więc skorzystać z profesjonalnej pomocy prawnej, żeby czyszczenie BIK było skuteczne. Należy też przypomnieć o tym, żeby istniała możliwość usunięcia negatywnego wpisu z rejestru, zobowiązanie musi być uregulowane i spłacone.

W przypadku kiedy zobowiązanie jest w trakcie spłaty, nie ma możliwości usunięcia takiej informacji z rejestru BIK. Dlatego skuteczne czyszczenie BIK możliwe jest w przypadku wpisów dotyczących już zobowiązań uregulowanych i zamkniętych.

Czyszczenie BIK może odnosić się też do usunięcia złożonych wniosków kredytowych

Ich zbyt duża liczba złożona w zbyt krótkim odstępie czasu, powoduje obniżenie oceny punktowej, a nawet zablokowanie zdolności kredytowej na pewien okres. Dlaczego czyszczenie BIK-u jest skuteczne w takim przypadku? Ponieważ usunięcie informacji o złożonych wnioskach kredytowych, podnosi ocenę punktową oraz odblokowuje zdolność kredytową. Jednak tak jak w przypadku usuwania informacji o opóźnieniach w spłatach kredytu, warto również skorzystać z profesjonalnej pomocy prawnej w tym zakresie. Należy podkreślić, że istnieje możliwość usunięcia zapytania kredytowego z rejestru, w przypadku gdy nie doszło do zawarcia umowy kredytowej. Często w przypadku zbyt dużej ilości złożonych zapytań kredytowych, jedyną drogą do odblokowania zdolności kredytowej jest ich usunięcie.

Podsumowując, dlaczego czyszczenie BIK-u jest skuteczne?

Takie działanie daje rzeczywiste korzyści dla kredytobiorcy w postaci podniesienia oceny punktowej lub odblokowania zdolności kredytowej. Klient dzięki takiemu działaniu staje się na nowo wiarygodny w oczach banków. Sprawy w tym zakresie warto jednak powierzyć specjalistom, którzy dzięki wiedzy prawnej oraz doświadczeniu skutecznie wyczyszczą BIK.